Общи гаранционни условия

За стоките, които подлежат на гаранционно обслужване Вие ще получите гаранционна карта. 

Срокът по гаранцията започва да тече от датата на получаване на стоката и важи само, ако стоката е ползвана съгласно инструкциите за употреба.
При възникване на повреда, която съответства на условията по гаранционната карта Вие трябва да се свържете с нас ,
като трябва да представите: продукта в оригиналната му опаковка, коректно попълнена гаранционна карта, фактура и/или касова бележка, писмено описание на несъответствието и обстоятелствата,
 при които се е появило, адрес и телефон за обратна връзка.
В случайте, които не са посочени в гаранционната карта и е причинена несъзнателно или умишлено повреда, гаранционните условия не се зачитат и ремонта е за сметка на клиента.
Констатираните фабрични дефекти ще бъдат отстранени в 30 дневен срок от датата на получаване на рекламацията и вписването и в Книгата за рекламации.

ВАЖНО!

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

НЕ ВКЛЮЧВА И НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО:

o   Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

o   Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

o   Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

o   Неспазени указания за сглобяване и монтаж.

o   Повърхностни наранявания по време на експлоатацията на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

o   Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от  предназначението на продукта.

o   Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

o   Продукт, който е ремонтиран в неоправомощени от производителя сервизи или от други лица.

o   Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

o   Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

o   Повреди по дамаска, чанта, покривало, сеннник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички).

o   Повреди по дамаска, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола).

o   Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).

o   Повреди на дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).

o   Повреди на дамаска, цип, тик-так копчета и аксесоари (за порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).

o   Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла).

Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).


За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.