Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Поверителност и GDPR

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данните които потребителите въвеждат се използват само и единствено за изпълняване на поръчките.

Вашият адрес и телефон ще бъдат предоставени само и единствено на куриерската фирма.

Случай, в които се изпращат елетрони писма (e-mail) на потребителите:

  1. Регистрация на потребителско име - автоматично генериран.
  2. Поръчка - заявка - автоматично генерериран.
  3. Промяна на статуса на поръчка - автоматично генериран (не се генерира в случаите, когато клиента е бил уведомен по друг начин - телефон, email, skype).
  4. Уведомление за промяна на продукт - генерира се, ако потребителя изрично е избрал функция уведоми ме за промяна на статуса на продукта.
  5. Телефона е изискване на куриерските фирми.
  6. Не изпращаме непоискани търговски съобщения по никакъв повод - не изпращаме мейли с промоции, реклами, не изпращаме коледни, великденски честитки, не изпращаме честитки за рожденни дни.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
 
Креми 74 ООД, ЕИК BG175177389 , адрес: гр. София Люлин 9 , тел.0898602122 
website: baby-market.net
 
Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
 
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02 915 3 518, website: www.cpdp.bg
 
Креми 74 ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина baby-market.net и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
 
•        Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 
•        Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 
•        Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 
•        За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 
•        Предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа.
 
•        За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
 
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина
baby-market.net и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
 
•        създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 
•        индивидуализация на страна по договора;
 
•        счетоводни цели;
 
•        статистически цели;
 
•        защита на информационната сигурност;
 
•        обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 
•        изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
 
(2) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в Дружеството, включително за следните цели:
 
•        индивидуализиране на кандидата;
 
•        осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 
•        извършване на подбор на кандидати.
 
(3) Ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – търговски партньор, с когото сключваме договор, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.
 
(4) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 
•        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 
•        ограничение на целите на обработване;
 
•        съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 
•        точност и актуалност на данните;
 
•        ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 
•        цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
(5) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 
•        изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
 
Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
 
•        Сключване и изпълнение на трудов договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. Предвид неголемия брой на назначени служители и ограничения обем на лични данни, които се обработват, „Креми 74“ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
•        Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“- Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, „Креми 74 “ ООД счита, че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 
•        Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, „Креми 74 “ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
•        Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, „Креми 74“ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
•        Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, „Креми 74“ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 
•        Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
 
       Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
 
       Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 
•        Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
 
       Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
 
       Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
•        Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.
 
•        Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 
•        Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.
 
 (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 
•        разкриват расов или етнически произход;
 
•        разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 
•        генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 
(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като кандидати за работа, лични данни за следните цели:
 
•        Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, „Креми 74 “ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 
(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Чл. 5. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:
 
•        Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, „Креми 74 “ ООД счита, че не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
 
(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните ви данни
 
Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
 
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
 
Чл. 7. (1) Администраторът съхранява личните данни на кандидатите за работа за срока на обявата и до извършване на подбор, като в случай, че желаем да запазим Вашите данни за последващ контакт с Вас като кандидат за работа, ще поискаме Вашето изрично съгласие.
 
(2) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
 
Предаване на Вашите лични данни за обработване
 
Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата или чрез искане в свободен текст на [email protected]
 
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.
 
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 
 
 
Право на достъп
 
Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
 
 
Право на коригиране или попълване
 
Чл. 11. Вие имате право да поискате от Администратора да:
 
•        коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 
•        да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.
 
 
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
 
Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 
•        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 
•        Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 
•        Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 
•        личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 
•        личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 
•        личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 
•        за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 
•        за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 
•        по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 
•        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 
•        за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
 
•        информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 
•        техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 
•        електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.
 
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
 
•        Да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина;
 
•        Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина;
 
•        Да се легитимирате като притежател на акаунта и да потвърдите заявката в писмена форма;
 
(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, като на тяхно място ще сложим уникалния идентификационен код, който сме Ви изпратили.
 
 
 
Право на ограничаване
 
Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 
•        оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 
•        обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 
•        Администраторът не се нуждае п